Grafik tasarımın gelişimi görsel hayal gücü, iletişim, teknolojik yenilik ve sosyal ihtiyaçlarla yakından ilgilidir. Doğrudan antik tarihten modern döneme kadar, çeşitli şekillerde çeşitli grafik tasarımlar yaratma geleneği vardır.

Logo tasarımının, eski Mısırlıların evcil hayvanları sahipliklerini ayırt etmek için hiyeroglif olarak tanımladıkları on üçüncü yüzyılda başladığına inanılmaktadır.
MÖ 2500 ile MÖ 1400 yılları arasında Mısır Sümer ve hiyeroglif fotoğrafçılığı ile grafik tasarım başladı.
3 Yeniden kullanılabilir meta kullanılarak yazdırma 1400’lerin ortalarında ortaya çıktı. İlk hareket eden türü ilk geliştiren Johann Gutenberg oldu. Claude Garamond, türünün ilk dökümhanesini açtı ve 1530 yılında yazıcılar için yazı tipleri geliştiriyor ve satıyordu. Bugün, web sitesi tasarım tasarımlarında vb.
4. Onsekizinci yüzyılda, mektuplar matematiksel formülasyon ilkeleri temel alınarak tasarlandı. Dekoratif baskı ondokuzuncu yüzyılda başladı. İlk sans-serif hattı tanıtıldı.
5 19. yüzyılın sonlarında, Art Nouveau uluslararası bir sanat tarzı olarak ortaya çıktı.
6 Helvetica’nın çizgisi yirminci yüzyılda dünyaya tanıtıldı ve kısa süre sonra en çok kullanılan yazı tiplerinden biri oldu.
7 Pop art ve Psychadelia 1960-1970 arasında popüler grafik tasarım yöntemleri haline geldi.
Yirminci yüzyılın yetmişli yıllarının ortalarında, tasarımcılar kelime uzaylarına, çarpıklık tipine, daktilo tipine ve kolaja daha fazla ilgi gösterdi.
9 1990’lardan beri sokak tasarımı daha popüler hale geldi. Büyük miktarlar üretildi ve bilgisayarlara pazarlandı.
10 Dünyanın ilk web sitesi 1992’de açıldı.
Bunlar grafik tasarım tarihi hakkında birçok ilginç gerçeklerden sadece birkaçı.
Dolayısıyla, açık bir şekilde, grafik tasarım, teknolojiler ve iş alanlarındaki ilerlemelerle on yıllar boyunca hızla gelişti.
Her organizasyon farklı görünmek istedi. Piyasada göze çarpan baskı vardı. Grafik tasarımlar küçük ve büyük işletmelerin hedef kitle ile anlamlı görsel iletişim kurmasına yardımcı oldu.

Sonuç
Grafik tasarımın uzun bir geçmişi vardır. Teknolojik gelişmeler, üretim ve ticari çıkarlarla gelişti. Hedef kitle ile artan görsel iletişim ihtiyacı, grafik tasarımcıların hizmetlerini günümüz şirketleri için önemli hale getirmiştir.