İş imzalanıp biter bitmez, baskı renkleri ve biçimleri, web ve tüm orijinal proje dosyaları dahil olmak üzere dosyaları hazırlar ve teslim ederiz.